Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Etusivu Luokkataso
1. luokka 2. luokka 3. luokka 4. luokka 5. luokka 6. luokka 7. luokka 8. luokka 9. luokka
Oppiaine           
Äidinkieli Ruotsi (B1-kieli) Vieraat kielet
Yleistä A1-kieli A2-kielet
Saksa Ranska Ruotsi
B2-kielet
Matematiikka Ympäristö- ja luonnontieto Biologia ja maantieto Fysiikka ja kemia Terveystieto Uskonto
Yleistä Evankelisluterilainen uskonto Ortodoksinen uskonto Bahái -uskonto Muut uskonnot
Elämänkatsomustieto Historia Yhteiskuntaoppi Musiikki Kuvataide Käsityö Liikunta Kotitalous Oppilaanohjaus Valinnaiset aineet
Valtakunnallinen opetussuunnitelma
1. Opetussuunnitelma 2. Opetuksen järjestämisen lähtökohdat 3. Opetuksen toteuttaminen 4. Oppimisen ja koulunkäynnin tuki 5. Oppimisen ja koulunkäynnin tukimuodot 6. Kieli- ja kulttuuriryhmien opetus 7. Oppimistavoitteet ja opetuksen keskeiset sisällöt
7.1 Eheyttäminen ja aihekokonaisuudet 7.2 Äidinkielten ja toisen kotimaisen kielen opiskelu 7.3 Äidinkieli ja kirjallisuus 7.4 Toinen kotimainen kieli 7.5 Vieraat kielet 7.6 Matematiikka 7.7 Ympäristö- ja luonnontieto 7.8 Biologia ja maantieto 7.9 Fysiikka ja kemia 7.10 Terveystieto 7.11 Uskonto 7.12 Elämänkatsomustieto 7.13 Historia 7.14 Yhteiskuntaoppi 7.15 Musiikki 7.16 Kuvataide 7.17 Käsityö 7.18 Liikunta 7.19 Kotitalous 7.20 Valinnaiset aineet 7.21 Oppilaanohjaus
8. Oppilaan arviointi 9. Erityisen koulutustehtävän mukainen ja erityiseen pedagogiseen järjestelmään tai periaatteeseen perustuva opetus
 
Omat työkalut
Sijainti: Pääsivu


Luokat 1-8 noudattavat oppiaineiden tavoitteiden ja sisältöjen osalta uutta opetussuunnitelmaa ja 9.lk tällä sivustolla olevaa opetussuunnitelmaa (alkaen 8/2018).
 
Opetussuunnitelman yhteiset osat otetaan käyttöön kaikilla vuosiluokilla elokuussa 2016.
 

 
Esiopetus


Oppilashuollon suunnitelma 2011


Valtakunnallinen opetussuunnitelma sisältää Opetushallituksen 29.10.2010 ja 1.8.2014 antamat

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutokset ja täydennykset


Oppimisen ja koulunkäynnin tuki ja tukimuodot Ylöjärvellä 
(koulutuslautakunnan hyväksymä 24.5., voimaantulo 1.8.2011)


Tehdyt toimenpiteet